Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Nepriateľ pred bránami 2001

Nepriateľ pred bránami 2001

17. júla 1942 sa začala jedna z najväčších bitiek II. svetovej vojny. Bojovalo sa o priemyselné mesto na Volge, vtedajší Stalingrad, a velenia oboch armád, sovietskej i nemeckej, si boli vedomé, že práve tu sa rozhodne o konečnom víťazstve. Ak by totiž mesto, nazvané po sovietskom vodcovi padlo, nastala by katastrofa. A v meste, kde sa doslova bojovalo o každý meter a z ktorého nezostalo nič viac ako ruiny, sa rodili príbehy neuveriteľnej a slepej odvahy. Jedným z nich je aj skutočná udalosť vojaka Sovietskej armády, Vasilija Zajceva, vynikajúceho ostreľovača, ktorého súboj s nemeckým elitným strelcom, majorom Königom, sa stal okamžitou legendou a pomáhal udržiavať morálku sovietskych vojakov vo chvíľach, keď tretia ríša ovládala takmer celú Európu. Politický komisár Danilov z neho doslova „stvoril“ žiarivý prototyp skromného, prostého a neohrozeného hrdinu, schopného bez zaváhania položiť za vlasť život. Netuší, že v ňom nájde aj soka v láske ku krásnej Táni.

Stiahnuť ▼ : MKV
Stiahnuť ▼ : MP4

Podobné filmy

Odporúčania filmu