Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Umučenie Krista 2004

Umučenie Krista 2004

33 rokov našej éry. V rímskej provincii Judea záhadný tesár menom Ježiš Nazaretský začína oznamovať príchod „Božieho kráľovstva“ a obklopuje ho skupina skromných rybárov: apoštolov. Po stáročia očakávali Židia príchod Mesiáša - prozreteľnej osobnosti, ktorá by oslobodila svoju posvätnú vlasť a založila nový poriadok založený na spravodlivosti. Ježišovo učenie priťahuje veľké množstvo stúpencov, ktorí Ho poznajú ako Mesiáša. Sanhedrin, ktorý je znepokojený situáciou, za pomoci Judáša Iškariotského, jedného z dvanástich apoštolov, zatýka Ježiša. Obvinený z vlastizrady proti Rímu, Kristus je odovzdaný Pontius Pilátovi, ktorý ho kvôli nepokojom odsudzuje, aby zomrel ako kriminál na kríži.

Stiahnuť ▼ : MKV
Stiahnuť ▼ : MP4

Podobné filmy

Odporúčania filmu